Останніми десятиліттями окремі поняття етики та бізнесу все тісніше переплітаються, а на даний час в розвинених країнах Європи і Америки існує ціла наукова дисципліна, що вивчає взаємини культури та моралі з економічними процесами.

Саме поняття виникло на початку 1970-х років у Сполучених Штатах, коли виникла необхідність в етичній відповідальності бізнесменів перед суспільством, особливо у випадках корупції. З того часу ця галузь знань тільки розвивалася і поширювалася серед представників світової економіки.

Мабуть, багато з читачів знають жарт про етику бізнесу як поєднання слів, що суперечить саме собі. Адже, бізнес в чистому вигляді – це якщо не жорстока, то як мінімум жорстка конкуренція і протистояння на всіх етапах діяльності. Проте, якщо проаналізувати ситуацію глибше, стає зрозуміло, що саме на етичних засадах будуються стосунки між компаніями-партнерами, між клієнтами і компанією, котра надає послуги, між співробітниками тощо.

Деякі західні бізнес-організації створили власні «кодекси етики бізнесу», де описали етичні норми та закони моралі, яких вони дотримуються. І, що найважливіше, такі кодекси не мають юридичної сили, проте часто відіграють ключову роль для співпраці з інвестором, партнером чи клієнтом.

Для того, щоб показати наглядний приклад, згадайте останні великі скандали навколо певної кількості великих американських компаній, котрі в переважній більшості стосувалися не так порушення діючого законодавства, як нехтування загальними принципами етики бізнесу. Саме це призвело до втрати довіри з боку як інвесторів, так клієнтів, а зараз процес відновлення довіри може зайняти навіть десятки років.

Тобто, етика ведення бізнесу передбачає ведення апріорі чесних ділових стосунків задля забезпечення довготривалої співпраці. Головними факторами є підтримання іміджу, налагодження зовнішніх зв’язків, довіра та чесність.

Якщо проаналізувати актуальну на даний час ситуацію в економіці нашої країни, можемо побачити якщо не повну, то часткову відсутність етики бізнесу. Адже, держава, як гарант підтримання етичних принципів, сама чи не найчастіше порушує всі можливі координати моралі та ділової етики. Чого тільки вартують монополітичні групи та масштаби корупції і хабарництва, які міцно в’їлися у вітчизняну економічну систему.

У підсумку хочемо зазначити, що насправді переоцінити роль етики бізнесу у світовій економіці неможливо, адже, як показує практика, тільки відкрита конкуренція, прозоре переливання коштів з однієї галузі в іншу та ділові стосунки, побудовані на засадах морально-етичних принципів формують довготривалу співпрацю та, як наслідок, стабільну економіку як в окремій державі, так і у цілому світі.