Кожен сучасний підприємець стикався у своїй роботі з проблемою ефективності управління персоналом. Насправді, людський фактор ще ніхто не відміняв і в кожного працівника є свої потреби, правильно задовільнивши які, можна досягнути максимальної його продуктивності.

Іноземні бізнесмени, що вже досягли значного успіху зазначають, що без правильної стратегії управління персоналом досягти подібного успіху буде значно важче. Згідно останніх статистичних даних, успішні управлінці в першу чергу звертають увагу на людину, як на найвищу цінність компанії. Тобто, для того, щоб отримати максимальну продуктивність, необхідно задіяти всі можливості і здібності працівника, мотивувати його таким чином, щоб сам працівник прагнув розвитку компанії, докладаючи до цього всі зусилля.

Принципи успішного управління персоналом

За даними спеціальних досліджень, правильна стратегія управління персоналом повинна містити такі обов’язкові принципи:

  • Розробка методів управління персоналом виходячи з напряму діяльності компанії;
  • Регулярне підвищення кваліфікації працівників та організація або впровадження нових систем навчання;
  • Використання прозорої тарифної політики задля уникнення конфліктних ситуацій між працівниками;
  • Скоординована мотиваційна політика, що включає в себе матеріальне і нематеріальне стимулювання, а також пакет соціальних гарантій для працівників;

Під час прийому працівника на роботу, в першу чергу варто звернути увагу на його професійні та особисті якості. Досвідчені управлінці одразу ж проводять перше ранжування, щоб визначити місце працівника у трудовій ієрархії. Останніми роками зростає тенденція оплати праці не за посадою, а за рівнем компетенції та користі, яку приносить даний працівник для компанії.

Регулярне підвищення кваліфікації та організація навчання забезпечить компанії стабільно високий рівень компетенції та узгодить вже наявні вміння та досвід з поставленими завданнями. Разом з навчанням рекомендовано регулярно проводити оцінювання персоналу, щоб перевірити відповідність займаній посаді, а також виявити приховані здібності працівників.

Щодо мотивації – то тут кожна компанія веде свою власну політику відповідно до фінансових та інших можливостей. Крім звичного для всіх преміювання за високі досягнення в роботі, сучасні компанії дозволяють своїм працівникам значно більше – дають можливість брати участь в розподілі загальної суми прибутку або купувати акції компанії за спеціальною пільговою ціною. Дані фактори, як показує практика, значно підвищують зацікавленість працівників у результативності роботи та розвитку компанії.

Ще одним ноу-хау, що завойовує сучасну управлінську політику є специфічний розподіл соціальних гарантій. Він полягає в тому, щоб надати працівнику не просто стандартний соціальний пакет, а дати можливість обрати саме ті пункти, які йому найбільше потрібні, звісно, в межах попередньо визначеного бюджету.

Отже, підсумовуючи вище сказане, хочемо узагальнити – сфера управління персоналом не стоїть на місці, і ті методи, котрі були ефективними десятиліття  назад, зараз вже є неактуальні. Компаніям, які прагнуть бути першими і досягнути успіху, варто в першу чергу звернути увагу на тих, хто цей успіх може забезпечити – персонал. Ефективний сучасний управлінець обов’язково має прагнути задовільнити потреби працівників, при цьому мотивуючи їх докладати максимум зусиль задля розвитку компанії.