Поняття ділової репутації вперше з’явилося в XV столітті, коли англійські купці вели свої торговельні відносини. З того часу суть даного терміну практично не змінилася, тільки укріплювалась як невід’ємна частина успішного ведення бізнесу. То що таке ділова репутація? Говорячи простими словами, це уявлення про суб’єкт підприємницької діяльності у зовнішньому середовищі за наслідками ведення діяльності. Даний фактор можна вважати одним із найважливіших нематеріальних ресурсів підприємства.

Дуже часто репутацію плутають з іміджем компанії. Проте, якщо розглянути дані поняття детальніше випливає, що імідж – це своєрідний образ, створений за допомогою інструментів реклами та інших маркетингових прийомів, а ділова репутація – це «реальний» стан показників діяльності компанії, його переваги та недоліки, за загальною характеристикою яких можна прийняти рішення про співпрацю, партнерство тощо. Саме ця властивість впливати на фінансовий стан компанії створила новий термін, який визначає грошову вартість репутації, як нематеріального актива – гудвіл.

Міжнародна організація International Reputation Institute (IRI), яка вже багато років досліджує вплив думки зовнішнього середовища про компанію, виділила основні складові репутації, які в комплексі дають адекватну оцінку будь-якому бізнесу. Серед них:

  • Гудвіл – грошове визначення ділової репутації компанії;
  • Імідж – здатність підприємства емоційно приваблювати;
  • Фінансова стійкість – один з різновидів стабільності як показника здатності протистояти кризовим ситуаціям;
  • Соціальна відповідальність – дії, що викликають довіру як у працівників, так у суспільства;
  • Репутація керівництва, яка не може бути нижчої від репутації самої компанії;
  • Організаційна культура – формується одночасно з репутацією керівництва і показує внутрішню атмосферу колективу;
  • Якість продукції, що виготовляється або послуг, що надаються – в сучасних умовах неможливо співпрацювати з компанією, що виготовляє неякісну продукцію.

За останнє десятиліття частина вартості ділової репутації у відношенні до загальної вартості найбільш відомих західних компаній зросла майже у чотири рази, що свідчить про ефективність цього показника при формуванні бізнес-процесів. Щоб практично побачити наскільки важливо для компанії «не втратити добре ім’я», згадайте ситуації, де відома компанія-виробник смартфонів, після виявлення в останній моделі (яка вже була присутня в продажі) технічних недоліків, взяла на себе витрати з повної заміни смартфона і відшкодування витрат, якщо ґаджет встиг зашкодити власнику. Це не одиничний випадок – за останні кілька років в ЗМІ висвітлювалось чимало таких ситуацій, і в кожній компанія намагалась відшкодувати своїм клієнтам матеріальні чи моральні збитки навіть, коли суми були дуже великими. Це наглядно показує наскільки важливо для компанії зберігати власну репутацію в будь-яких ситуаціях.

Отже, формування позитивної ділової репутації є одним з першочерговим завдань для бізнес-проекту. «Добре ім’я» дає доступ до різного роду ресурсів – фінансових, кадрових та інших, зміцнює позиції на ринку, укріплює відносини з діловими партнерами тощо.