Важливу роль у формуванні вітчизняної економіки, безумовно, відіграють фінансові вкладення зовні, тобто іноземні інвестиції. Таке залучення коштів не тільки сприяє інтенсивності економічних процесів, але і забезпечує використання успішного іноземного досвіду, залучення новітніх технологій і, відповідно, розвитку різних видів бізнесу.

Іноземні інвестиції в Україні – це кошти або різного роду цінності, які зарубіжні інвестори вкладають у вітчизняні соціальні чи бізнес-проекти з метою отримання прибутку чи соціального розвитку.

Протягом останнього десятиліття українським урядом було укладено низку міжнародних угод та прийнято закони щодо залучення іноземного інвестування. Серед них:

  • Закон України: «Про режим іноземного інвестування»;
  • Закон України «Про захист іноземних інвестицій в Україні»;
  • Договори міжнародного значення щодо уникнення подвійного оподаткування для інвесторів;
  • Угоди про сприяння та захист інвестування;
  • Утворення спеціального центру, метою якого є сприяння іноземному інвестуванню у вітчизняну економіку – Укрзовнішінвест;

Ці заходи покликані сприяти створенню привабливого інвестиційного клімату в економічній системі України і якийсь час вони справді показували непогані результати – практично щороку відсоткове співвідношення зарубіжних капіталовкладень зростало.

Проте, не все так просто, як здається на перший погляд. З іншого боку дуже нестабільна політична ситуація, військові дії на території країни, а також корумпованість на різних рівнях влади, бюрократична незлагодженість, непрозорість правового регулювання та багато інших стримуючих факторів заважають реалізувати в повному обсязі наявний потенціал.

Якщо оцінювати актуальну інвестиційну ситуацію в загальному, можна сказати, що розподіл коштів у сектори економіки є нераціональним. Найбільше отримують галузі фінансів та переробної промисловості, найменше – сільське господарство. Також про нераціональність свідчать напрями використання залучених коштів – близько 80-ти відсотків вкладено у оновлення матеріально-технічної бази та оренду земельних ділянок чи виробничих приміщень, замість сприяння розвитку інноваційних технологій.

Державна служба статистики України  повідомляє, що у 2016 році частка прямих іноземних інвестицій сягне суми близько 5-ти мільярдів американських доларів, що на 2 мільярди вище від показника попереднього 2015-го року. На даний час більше 130-ти країн вкладають свої кошти у розвиток вітчизняної економіки, сподіваємось, що до кінця поточного року це число не зменшиться.

Дані показники свідчать про успіхи роботи українського уряду щодо залучення іноземних коштів. При цьому, якщо усунути найважливіші стримуючі чинники, вдосконалити систему прозорого інвестиційного ринку, раціоналізувати розподіл коштів за секторами економіки та забезпечити відповідні гарантії і захист зарубіжним капіталовкладенням, можна сміливо говорити про значне зростання показників іноземного інвестування в українську економіку.